Mouvements

Marc Tessier (Netgem) - Virginie Pizot (Télécom Design) - Christa Plat (Nextbase) - Fredrik Halvorsen (Tandberg) - Pierre Léonard (ViewSonic) - Robin Specht (Staff & Line)